Патенти

До 2021 година, бранова должина има51валидни патенти, вклучувајќи14 патенти за пронајдок и37 корисни модели;поседува8 софтверски авторски права

pn (3)
pn (1)
pn (2)